Aktuálně

Informace pro držitele poukazů na tandemový seskok
Vážený pane, Vážená paní,

dovoluji si Vás oslovit jako držitele poukazu na tandemový seskok se společností OK tandem s.r.o. s následující informací.

Tandemové seskoky jsou podřízeny sezoně v rozpětí od května do září. Dle našich zkušeností, je vždy v sezoně zájem o absolvování tandemového seskoku nerovnoměrně rozložen, s největším zájmem o termíny v červenci, srpnu a zejména v září, kdy je kapacita letadla plně využita. Doporučujeme Vám poukazy na tandemový seskok čerpat v méně zatížených měsících, tedy v květnu, červnu a začátkem července tak, že budete mít možnost snadněji a lépe vybírat den a čas pro absolvování Vašeho tandemového seskoku.
Upozorňujeme na skutečnost, že některé víkendy jsou již zcela obsazeny. Tato skutečnost sice ztěžuje případný výběr termínu, ale nebrání realizaci všech zakoupených poukazů v letošním roce.
Nejčastěji se setkáváme s argumentací odložení tandemového seskoku po čerpání dovolené. Naopak, doporučujeme odjet na dovolenou s aktuálním zážitkem z tandemového seskoku.
Věříme, že využijete začátek a první polovinu sezony k pohodovému absolvování Vašeho tandemového seskoku bez nutnosti hledání kompromisů při výběru termínu seskoku.

Termín seskoku si můžete objednat tak, že si na našich sránkách www.oktandem.cz pod tlačítkem "Termín" najdete den Vašeho sekoku a společně s požadovaným časem seskoku, číslem poukazu, váhou pasažéra a tel. číslem zašlete tyto údaje na adresu tandem@oktandem.cz, nebo zavoláte na tel.: 724 233 717. Termín Vám potvrdíme, nebo navrhneme nejbliže možný termín.

OK tandem s.r.o.