Technika

Přilba kameramana Přilba kameramana je osazena kamerou Sony s širokoúhlou předsádkou, fotoaparátem CANON 500D, objektiv CANON 10 - 22, blesk CANON 580 EX. Použití blesku značně zvyšuje kvalitu fotografií při náhlé změně počasí, např. pod mrakem, v protisvětle, navečer i za jasného počasí, kdy potlačuje stíny. Kameraman OK tandem používá blesk jako jediný v republice. Fotoaparát je ovládán fouknutím přes tlakový spínač.Klasický výškoměr Klasický výškoměr Je umístěn na ruce.

Digitální výškoměr Digitální výškoměr s možností akustické signalizace až šesti výšek, s přenosem dat do PC, zaznamenává údaje od startu letadla až po přistání parašutisty, dokáže vytvářet záznamník seskoků s údaji o rychlostech volného pádu, výšky výskoku i otevření, doby volného pádu a pod. Poskytuje aktuální údaje i při sestupu na padáku s akustickou signalizací. Je umístěn na ruce nebo v přilbě podle využití funkcí přístroje.

Akustický signalizátor výšky Akustický signalizátor výšky s údaji o výšce výskoku, výšce otevření, maximální a průměrné rychlosti volného pádu a pod. s možností nastavení akustického signálu ve třech výškách nad terénem, dokáže na PC vytvářet grafy o průběhu seskoků atd. Je umístěn v přilbě.

Akustický ukazatel výšky Akustický ukazatel výšky signalizuje dosažení nastavené výšky 3x za volného pádu a 3x za letu na padáku. Je umístěn v přilbě.

Osobní padák Osobní padák v obalu je zabalen záložní padák o velikosti 150 sq.ft. a hlavní padák o velikosti 139 sq.ft. Součástí kompletu je zabezpečovací přístroj, který vyhodnocuje výšku a rychlost volného pádu a v případě, že se parašutista nachází pod předem definovanou výškou nad terénem a padá rychlostí volného pádu, sám aktivuje otevření záložního padáku. Celý komplet je vyroben v USA, váha cca 10 kg.

Tandemový padák Tandemový padák v obalu je zabalen záložní padák o velikosti 360 sq.ft. a hlavní padák o velikosti 365 sq.ft. Součástí kompletu je zabezpečovací přístroj, který vyhodnocuje výšku a rychlost volného pádu a v případě, že se tandem nachází pod předem definovanou výškou nad terénem a padá rychlostí volného pádu, sám aktivuje otevření záložního padáku.Dále je součástí kompletu postroj pasažéra, kterým je připoután k postroji tandemového pilota ve čtyřech bodech. Více o bezpečnosti pod tlačítkem Čeho se nemusíte obávat.

Zabezpečovací přístroj Zabezpečovací přístroj vyhodnocuje výšku a rychlost volného pádu a v případě, že se tandem nachází pod předem definovanou výškou nad terénem a padá rychlostí volného pádu, sám aktivuje otevření záložního padáku. V horní části je vidět ovládací panel přístroje, v prostřední části je samotný přístroj, v dolní části je vidět pyropatrona, která zabezpečuje přeseknutí očka záložního padáku, které drží záložní padák v zabaleném stavu. Dojde tak k automatickému otevření záložního padáku. Tento přístroj je uložen pod zabaleným záložním padákem.